Undang-undang yang akan diperkenalkan menetapkan pelanggaran serius yang datanya TraceTogether

Undang-undang yang akan diperkenalkan menetapkan pelanggaran serius yang datanya TraceTogether dapat digunakan untuk penyelidikan polisi