Ketua Mahkamah Agung Hong Kong Andrew Cheung bersumpah untuk mempertahankan

Ketua Mahkamah Agung Hong Kong Andrew Cheung bersumpah untuk mempertahankan independensi peradilan, mengkritik serangan terhadap hakim