AS menjatuhkan sanksi kepada pejabat China, raksasa minyak atas ‘paksaan’

AS menjatuhkan sanksi kepada pejabat China, raksasa minyak atas 'paksaan' Laut China Selatan